Skip to content

Mikä on menestysfunneli?

Menestysfunneli on yksinkertaistettuna brändin digitaalisten palveluiden ja sisältöjen koti. Menestysfunneli koostuu teknisestä alustaratkaisusta, prosesseista, sisällöistä sekä asiakashankinnasta. 

Menestysfunnelilla on tarkoitus rakentaa brändille kestävää menestystä. Menestys saadaan aikaiseksi, kun asiakkaat ovat toistuvasti oikeanlaisessa vuorovaikutuksessa brändin kanssa. 

Menestysfunnelissa vuorovaikutus rakennetaan lisäarvoa sekä inspiraatiota tuottavista sisällöistä. Hyvin tuotettu sisältö kasvattaa luottamusta sekä rakentaa brändin asiantuntijuutta, joka johtaa mm. reilusti kasvaneeseen konversioasteeseen (CRO %) sekä pienentyneeseen asiakashankintahintaan (CPA)

Menestysfunneli on siis konseptina laajempi kokonaisuus kuin pelkät käyntikorttina toimivat kotisivut. Se pitää sisällään toiminnallisuuksia ja sen tuottama arvo on mitattavaa.

Kuulostaako hyvältä? Jatketaan tutustumista tarkemmin menestysfunneliin.

Menestysfunnelin tekninen alusta

Menestysfunnelin teknisten alustana sykkii verkkosivualusta (CMS), kuten HubSpot, Wordpress tai muu digitaalinen alusta. Menestysfunneli rakennetaan teknisen alustan päälle ja siihen integroidaan saumattomasti esim. verkkokauppa-alusta, sisältöpankki, chatbotti, liidityökaluja, CRM-integraatio sekä muita toiminnallisuuksia, jotka tekevät siitä interaktiivisen ja kaupallista hyötyä tuottavan kokonaisuuden.

Näin kaikki interaktiot brändin kanssa (ts. asiakasdata) kertyy yhteen helposti hallitaavaan paikkaan (CRM+CDP = Customer data platform), josta sitä on helppo käyttää ja jatkojalostaa mm. kasvumarkkinoinnin toimenpiteisiin. 

Menestysfunnelin toteutus jaetaan neljään vaiheeseen:

Voit lukea tarkemmin menestysfunnelin teknisestä toteuttamisesta täältä 👉

vaihe-1-design

Vaihe 1 - Design

Menestysfunnelin toteutus aloitetaan strategisilla workshoppeilla, jossa käydään läpi mm. brändi, sisällöt, kohderyhmä sekä tavoitteet. Workshoppeihin osallistetaan yrityksen kaikki tärkeimmät henkilöt eri toiminnoista, kuten myynnistä, markkinoinnista, asiakaspalvelusta sekä liiketoiminnasta, jotta saadaan yhteiset tavoitteet kirkkaiksi sekä ymmärrys tarpeista. 

Tässä vaiheessa tehdään menestysanalyysi, jossa käydään läpi nykyinen tekninen alusta, prosessit, myynti sekä markkinointi. Samalla tunnistetaan brändin menestyksen mittarit (KPI’s), jotka merkitsevät menestystä ja jolla voidaan mitata vaikkapa asiakashankinnan kustannuksia.

Workshoppien ja menestysauditoinnin pohjalta luodaan selkeä suunnitelma menestysfunnelin tekniselle alustaratkaisulle seuraavaan vaiheeseen sekä julkaisun jälkeiseen kasvuvaiheeseen sopivat kasvumarkkinnoinin taktiikat sekä jatkokehitys. 

Ensimmäinen vaihe voidaan tehdä myös pelkkänä projektina, josta asiakas saa suunnitelman, jonka voi itse impementoida haluamallaan tavalla.

Tee maksuton testi ja selvitä verkkosivujesi nykytila 👉

vaihe-2-build

Vaihe 2 - Build

Toisen vaiheen tarkoituksena on toteuttaa edellisen vaiheen suunnitelman mukaisesti menestysfunnelin tekninen alusta. Menestysfunneli voidaan toteuttaa olemassa olevan ekosysteemin päälle tai täysin uutena alustana.

Toteutuksessa käytetään palvelumuotoilusta tuttuja interaktiivisia prototyyppi-työkaluja, jossa asiakas pääsee osallistumaan mm. käyttöliittymään toteutukseen. Tämä on tärkeä osa toteutusta, jotta palaute saadaan välittömästi palvelun toiminnasta ennen toteutuksen tuotantoonsiirtoa.

Toteutus tehdään MVP-mallilla (minimum viable product), jotta menestysfunneli saadaan mahdollisimman nopeasti asiakkaille käyttöön sekä toteutuksen kustannukset pysyvät alhaisina. MVP-mallin sisältö (scope) määritellään tarkasti, jotta projekti pysyy aikataulussa. Loput kehitysideat siirretään jatkokehitykseen (wishlist), joita lähdetään toteuttamaan julkaisun jälkeen.

Julkaisun jälkeen aloitetaan palautteen ja datan kerääminen, jonka pohjalta jatkokehitystä tehdään. Ennen julkaisua tehdään kaksinkertainen hyväksyntätestaus, analytiikan asennus,  hakukoneoptimointi ja tuotantoonsiirto. 

Onko menestysfunnelin toteutus ajankohtainen? Lataa maksuton menestysfunnelin lunttilappu 👉

vaihe-3-growthVaihe 3 - Growth

Kolmannessa vaiheessa menestysfunnelille lähdetään hankkimaan pitkä- ja lyhytaikaista kasvua kasvumarkkinoinnin ja kasvuhakkeroinnin  toimenpiteitä yhdistelemällä. Analytiikka on tärkeä osa kasvutoimenpiteitä ja menestysfunnelin tehokkuutta mitataankin menestysten mittareiden avulla, reaaliaikaisesta dashboardista. Näin ymmärretään toimenpiteiden vaikutus sekä markkinointieurojen sijoituksen tuotto.

Tämän vaiheen aktiviteeteissa sovelletaan Lean-mallin kolmea vaihetta:

Kasvumarkkinoinnin toimenpiteitä käytetään pitkän tähtäimen kasvuun (sustainable growth) mm. hakukoneoptimoinnilla, markkinoinnin automaatiolla sekä sisällön personoimisella.

Lyhyen tähtäimen nopeaan kasvuun käytetään kasvuhakkerointia ja sen AARRR-mallia (aquisition, activation, retention, referral ja revenue). Eli tehdään toimenpiteitä, jotka kasvattavat mm. konversioastetta sekä liikennettä menestysfunnelissa. Toimenpiteitä ovat mm. kehityslistalta tuodut uudet ominaisuudet, laskeutumissivut, kampanjat, konversiomoduulit, yms.

Konversioasteen kasvattaminen on usein huomattavasti kustannustehokkaampaa, kuin maksetun mainonnan tehostaminen, jonka takia budjetissa kannattaa painottaa kasvuhakkeroinnin toimenpiteitä.

Tehtyjen toimenpiteiden data kerätään menestysfunneli-alustaan, josta voidaan rakentaa asiakasprofiileja sekä luoda mm. samankaltaisia yleisöjä (lookalike audiences) jatkotoimenpiteitä varten.

Lataa maksuton opas, miten muutat verkkosivusi menestysfunneliksi 👉

vaihe-4-loyalty

Vaihe 4 - Loyalty

Kun kolmas vaihe tähtää asiakashankintaan ja konversioasteen kasvattamiseen, niin neljäs vaihe tähtää hankittujen asiakkaiden sitouttamiseen. Sitouttaminen tapahtuu ilahduttamalla asiakkaita sekä tuottamalla heille lisäarvoa. Koska asiakas on jo tuttu tässä vaiheessa tehnyt "sinunkaupat", pitää viestinnän muuttua persoonallisemmaksi, joka puhuttelee enemmän.

Asiakasohjelma yhdistettynä markkinoinnin automaatioon mahdollistaa persoonallisemman asiakaskokemuksen.  Sitoutuneita asiakkaita mm. palkitaan automaattisesti eri tasoilla  sitoutumisasteen mukaan pisteillä ja palkinnoilla. Automaatio säästää paljolta manuaaliselta käsityöltä, jota mm. normaali sähköpostimarkkinointi tuottaa.

Tämän vaiheen menestystä mitataan sitouttamisen ja ristiinmyynin metriikoilla, kuten somejaoilla, ristiinmyynnillä, tapahtumiin osallistumisella, yms. 

Esimerkiksi E-ville on rakentanut kattavan asiakasohjelman, jolla sitoutetaan asiakkaat. Asiakasohjelmassa asiakasta palkitaan tuotteiden tilaamisesta verkkokaupasta sekä tuotteiden kuvien ja videoiden ottamisesta, joita he jakavat omassa verkostossaan. Asiakas saa palkinnoksi verkkokauppasaldoa, jota voi käyttää ostoksien tekemiseen.

Lataa maksuton “Menestyvän brändin lunttilappu” 👉

Yhteenvetona

Tehokkaan menestysfunnelin rakentaminen vaatii hyvin laaditun strategian ensimmäisesessä vaiheessa, lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelman, skaalattavan teknisen alustan, jatkuvat kasvutoimenpiteet sekä sitouttamistoimenpiteet. 

Kun yllä mainitut asiat ovat “kunnossa”, ei menestysfunnelin kasvulle ole esteitä ja samaa mallia voidaan skaalata mm. eri liiketoiminta-alueisiin ja markkinoille.

Onnea ja menestystä menestysfunnelin rakentamiseen! 🚀

Mikäli haluat sparrailla menestysfunnelisi kanssa, voit varata maksuttoman konsultoinnin täältä 👉

 

Kirjoittaja: 

Jaa artikkeli