Skip to content

KaJo Jäätelö - monikanavaista tarinankerrontaa

kajo jäätelö referenssi

Liini auttoi uutta pienvalmistaja KaJo Jäätelöä yrityksen digitaalisen markkinoinnin, monikanavaisen tarinankerronnan sekä verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyötä on alusta alkaen leimannut vahva molemminpuolinen luottamus ja palvelun joustavuus.

Näyttökuva 2023-4-21 kello 13.40.52

Tarinankerrontaa läpi asiakkaan polun

KaJo Jäätelö tarvitsi apua luomaan muista jäätelön pienvalmistajista selkeästi erottuvan brändin ja tuomaan yrityksen ainutlaatuisen tarinan, jossa jäätelön maito ja marjat tuotetaan pientiloilla muutaman kilometrin päässä toisistaan, kuluttajien tietoisuuteen.

Yritykselle rakennettiin selkeät ja tehokkaat verkkosivut sekä suunniteltiin markkinointikampanja uuden jäätelöbrändin tunnettuuden kasvattamiseksi. Suunnittelussa otettiin huomioon asiakkaan koko digitaalinen polku, jossa esimerkiksi lyhyet somenostot ohjaavat verkkosivuston sisältöjen pariin tutustumaan aiheeseen lisää.

Yhden kumppanin toteuttamana asiakkaan polku ja tarinankerronta sen eri vaiheissa pysyi eheänä kanavasta riippumatta.

Näyttökuva 2023-4-21 kello 13.43.24

Onnistumisen avaimina luotettavuus ja joustavuus

Digitaalinen markkinointi ei ollut KaJo Jäätelölle ennestään kovin tuttua, mikä nosti kumppanin luotettavuuden erityisen tärkeään asemaan. 

– Olimme aivan untuvikkoja esimerkiksi somemarkkinoinnissa. Pelasimme aivan täysin luottamuksella, epärehellinen kumppani olisi voinut helposti vedättää meitä, KaJo Jäätelön Joni Pitkänen sanoo.

Projektin aikana kohdattiin myös väärinymmärryksistä johtuneita haasteita, mutta jälkikäteen asiat saatiin keskusteltua läpi. Luotettavuus korostui, kun hankalatkin tilanteet saatiin sovittua joustavasti ja yhteistyötä jatkettua hyvillä mielin.

Yhteistyön joustavuus myös korostui jäätelömarkkinan kausiluontoisuudessa. Hiljaisina talvikuukausina Liini toimi vain KaJo Jäätelön markkinoinnin tukena, kun taas kiireisenä kesäaikana käytännössä hoiti kaiken yrityksen markkinoinnin heidän puolestaan.

Yhteistyö jatkuu edelleen brändin tunnettuuden kasvattamisen ja myynnin tukemisen parissa. 

Näyttökuva 2023-4-21 kello 13.45.21

Miten projekti meni?

“Olen todella tyytyväinen siihen mitä olemme saaneet. Yhteistä tekemistä on vielä paljon jäljellä, mutta tiedämme molemmin puolin että tässä on kyseessä maraton eikä pikamatka. Luotettavuus ja palvelun joustavuus ja muunneltavuus ovat olleet meille todella tärkeitä. Olemme saaneet Liiniltä valtavasti hyvää ja monipuolista palvelua.”

Joni Pitkänen / KaJo Jäätelö

Kirjoittaja: 

Jaa artikkeli