Skip to content

SESKO - rohkea suunnannäyttäjä standardoinnissa

Sitely auttoi sähkötekniikan standardointijärjestö SESKOa löytämään brändille päivitetyn ilmeen ja äänen. Samalla uudistettiin SESKOn verkkosivusto, ja yhteistyö jatkuu yhä strategian visualisointityön parissa.

SESKO on sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö, jonka asiantuntijat auttavat suomalaisia teknologiaosaajia standardien laadinnassa, uusien ratkaisujen luomisessa ja tulevien käytäntöjen ennakoinnissa. SESKO ja sen laaja asiantuntijaverkosto luovat yhdessä, kestävästi, yhteiskunnan kilpailukykyä edistävät sähkö- ja elektroniikka-alan standardit, jotka varmistavat turvallisuuden,
järjestelmien yhteensopivuuden, ja tuotteiden globaalin liikkuvuuden.

Brändiuudistuksen lähtölaukauksena toimi SESKOn uusi strategia 2030, jonka keskeisenä tavoitteena on johtaa yhdistystä ja sen asiantuntijaverkostoa kohti menestystä ja asiantuntevinta kumppanuutta sähköalan standardoinnissa. Asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tarve tavoittaa aiempaa laajemmin asiantuntijoita ja kumppaneita ymmärrettävällä ja helposti lähestyttävällä viestinnällä.

Standardointia on perinteisesti voitu pitää kuivahkona alana, jonka hyödyt eivät ole esimerkiksi uusille osallistuville yrityksille ja organisaatioille aina kristallin selviä, ja erityisesti tätä alan kiinnostavuutta ja merkityksellisyyttä haluttiin lähteä tuomaan esille. SESKOlle löydettiin uusi ääni, joka nojautuu vahvasti sähköteknisen alan faktapohjaisuuteen, mutta joka uuden ilmeen kanssa tuo brändiä helpommin lähestyttäväksi Seskon tärkeille sidosryhmille.

nae tulevaisuuten sesko

Uudistunut ilme synnytti uuden maskotin

Brändiuudistus konkretisoitui naetulevaisuuteen.fi-kampanjasivuna, joka toimii ikäänkuin sisään heittokanavana SESKOn palveluihin. Myös varsinainen verkkosivusto koki muodonmuutoksen uuden strategian ja brändin mukaiseksi. Sivustouudistuksessa erityisen tärkeää oli tehdä siitä asiakaslähtöinen
vierailijoille ja mahdollisimman helppokäyttöinen ylläpitäjille.

Projektin aikana syntyi myös sivustoilla seikkaileva “rakettimies”, jonka asema on sittemmin alkanut vakiintua SESKOn brändimaskottina. Hahmossa ikään kuin tiivistyy Seskon uuden brändi-ilmeen kepeys.

– Ei kukaan meiltä olisi keksinyt ilmentää brändiä tämän rakettimies-hahmon kautta, tämä oli todella hyvää erilaista ajattelua, SESKOn Anna Tanskanen kehuu.

sesko standardointi

Seuraavaksi työn alla strategian visualisointi

Rakettimiehen tarina saa vielä jatkoa, sillä hahmoa olisi tarkoitus hyödyntää käynnissä olevassa strategian visualisointityössä, jossa Sitely on myös vahvasti mukana.

Tämä työ startattiin SESKOn strategian tiivistämisellä ja muuttamisella ymmärrettävään muotoon: usean sivun mittainen kuvaus supistui viiteen pääpainopisteeseen. Tavoitteena on, että strategian jalkautetaan henkilöstölle ja 500 asiantuntijalle mahdollisimman sujuvasti ja ymmärrettävästi. Tässä hyödynnetään visualisoinnin keinoja kuten PowerPoint-esityksiä, liikkuvaa kuvaa, verkkosivustoa – ja jo tutuksi tullutta rakettimiestä.

Miten yhteistyö sujui?

“Olen tyytyväinen uuden brändin ulkoasuun ja verkkosivuihin, ja myös saamamme palaute on ollut positiivista. Sitelyn vahvuus on brändin ja sisiällöntuotannon yhdistäminen teknisempään verkkosivujen rakentamiseen, tätä yhdistelmää ei ihan jokaiselta verkkosivutoimittajalta löydy.”

Anna Tanskanen SESKO Anna Tanskanen

Toimitusjohtaja / SESKO

Kirjoittaja: 

Jaa artikkeli