Skip to content

Uudenmaan Pelastusliitto

Brändiuudistus näkyviin kaikissa kohtauspisteissä

Uudenmaan Pelastusliitto (UPL) on perinteikäs pelastusalan järjestä, joka edistää toiminnallaan turvallisuutta normaali- ja poikkeusoloissa sekä arjen häiriötilanteissa. Liiton jäsenistö muodostuu muun muassa alueyhdistyksistä, jäsenpalokunnista, kuntajäsenistä, kannatusjäsenistä sekä muista yhteisö- ja jäsenistä. Liinin kanssa toteutetun brändiuudistuksen tavoitteena oli virkistää UPL:n brändiä ja visuaalista ilmettä kunnioittaen liiton perinteitä ja arvomaailmaa.

upl

Tavoitteena uudistettu ilme historiaa kunnioittaen

Uudenmaan Pelastusliiton tehtäviin kuuluvat turvallisuuden edistäminen, sopimuspalokuntien koulutus sekä turvallisuuskoulutusten järjestäminen yksityisille henkilöille, yhteisöille että yrityksille. Järjestöpuolella toimintamuotoja ovat yleinen palokuntatoiminta sekä palokuntien nais-, nuoriso- ja veteraanityö.

Brändityön lähtökohtana oli saada mielikuva pelastusliiton toiminnasta mielenkiintoisemmaksi ja modernimmaksi eri kohderyhmille kuitenkin pitkää historiaa kunnioittaen. Uudistetun ilmeen avulla on myös tarkoitus tavoittaa uusia kohderyhmiä, jotka ovat kiinnostuneet järjestön toiminnasta sekä pelastustoimesta yleisesti.

upl-sivut

Näin autamme ratkaisemaan haasteen

Uudenmaan Pelastusliiton brändiuudistus aloitettiin määrittelemällä brändin tavoitteet, kohderyhmät ja visuaalisen identiteetin ydinelementit.

Brändityön ohessa toteutettiin myös kansainvälinen palokuntanuorten leirin verkkosivusto. Verkkosivuston tarkoituksena oli tarjota tietoa leiristä kävijöille, mahdollisuus osallistua mukaan sekä hakea avoimiin työtehtäviin.

Yhteistyö Uudenmaan Pelastusliiton ja Liini Agencyn tiimin kanssa on jatkunut verkkosivu-uudistuksella sekä muiden digitaalisten kanavien kehitystyöllä.

eldis

Miten projekti onnistui?

”Työskentely Liini Agencyn kanssa antoi meille mahdollisuuden uudistaa ilmettämme ja verkkorajapintoihin liittyviä prosessejamme systemaattisesti ja tarjota uudistettu käyttökokemus asiakkaillemme.”

Uudenmaan Pelastusliitto

 

Kirjoittaja: 

Jaa artikkeli