Skip to content

Työelämän Infopiste

Liini Agency auttoi Työelämän infopistettä löytämään brändille uuden suunnan. Samalla uudistettiin tyohon.fi-verkkosivusto, löydettiin uusi, aiempaa rennompi ja kohderyhmiä puhuttelevampi ääni brändille sekä kehitettiin digitaalisen mainonnan kampanjoita. 

 

Uusi suunta brändille ja viestinnälle

Työelämän infopiste saattaa yhteen työnhakijoita ja työntekijöitä etsiviä yrityksiä, sekä tarjoaa mm. uravalmennusta. Asiakkaina voi olla niin korkeakoulutettuja huippuasiantuntijoita kuin matalapalkkaisia maahanmuuttajia, eli brändin tulisi puhutella varsin kirjavaa osaajajoukkoa.

Viestinnän ja markkinoinnin uudistuksessa lähdettiin liikkeelle hakemalla niille uutta suuntaa, joka huomioisi aiempaa paremmin koko palvelutarjoaman aiemman yhteen asiaan keskittymisen sijaan. 

Työelämän Infopiste

Näkökulman muutos toi oivalluksia

Liini auttoi uudistamaan Työelämän infopisteen verkkosivuston domain-nimestä alkaen ja haastoi miettimään uudelleen brändin identiteettiä ja ydinviestiä. Samalla syntyi myös tykätty duunikaveri.fi-ländäri, johon asiakkaita on helppo ohjata ottamaan yhteyttä.

Projektissa tuli kiitosta erityisesti sitä, että Liini toi uutta näkökulmaa asioihin. Näkemyseroistakin keskusteltiin hyvässä hengessä.

– Projekti oli meille ennen kaikkea oppimismatka siihen, miten asioita voi katsoa eri näkökulmista. Tämä auttoi meitä näkemään tekemisessämme eri sävyjä ja havainnoimaan asioita uudella tavalla, mikä loi hyvän pohjan yhteistyölle, Työelämän infopisteen Marika Nieminen sanoo.

Työelämän Infopiste referenssi

Asiakkaat huomasivat muutoksen

Uudistunut sivusto ja brändi huomattiin myös asiakkaiden keskuudessa. Sivuston aiemmasta virkamiesmäisyydestä poikkeava kepeämpi tyyli ja hyvät sisällöt poikivat positiivista palautetta. 

Onnistunut projekti ja yhteistyö sen aikana johti luottamuksen syntyyn ja sitä kautta pidempiaikaiseen kumppanuuteen.

Miten yhteistyö sujui?

“Tykkäsin Liini työotteesta: ei ollut asiaa mitä ei olisi voinut ratkaista. Uskalsin myös olla tyhmä, eli sanoa jos en jotain ymmärtänyt. Heillä riitti jaksamista käydä perusasioita läpi ja tämä kasvatti luottamusta. Jos asioihin kaipaa moniulotteista otetta, Liinin kanssa niitä kannattaa lähteä miettimään.”

Marika Nieminen

Työelämän Infopiste

 

Kirjoittaja: 

Jaa artikkeli