Skip to content

Mitä on kasvuhakkerointi ja miten saat sen avulla nopeaa kasvua?

Kasvuhakkerointi on kuuma puheenaihe, mutta harva tietää mitä se on tai miten sitä voi hyödyntää.

Vaan eipä huolta! Tästä oppaasta selviää mitä on kasvuhakkerointi, kenelle se sopii ja mitä hyötyä siitä on. Tutustumme myös kahteen case-esimerkkiin onnistuneesta kasvuhakkeroinnista, ja avaamme mystiset AARRR ja RARRA -viitekehykset.

 Alkuun päästään tiedolla, että kasvuhakkerointi on kattotermi strategioille, jotka keskittyvät yksinomaan kasvuun. Sen avulla pyritään tekemään tuotteesta tai palvelusta viraali, ja se voi mahdollistaa valtavan kasvun jopa vain kuukausien aikajänteellä.

Se ei välttämättä sovellu kaikille, mutta tietyille yrityksille nämä tekniikat voivat olla erittäin tehokkaita.

Sitten eteenpäin kasvuhakkerointistrategioiden saloihin, jotka voivat vauhdittaa brändisi kovaan kasvuun!

Katso lyhyt video kasvuhakkeroinnista SuccessFunnel Friday -jaksostamme:

 

mitä on kasvuhakkerointi

(Kuva: Unsplash)

📈 Mitä on kasvuhakkerointi?

Termin "kasvuhakkerointi" loi GrowthHackersin perustaja ja toimitusjohtaja Sean Ellis vuonna 2010.

Kasvuhakkerointi on prosessi, jossa kekseliään markkinoinnin (ja sen tukitoimintojen) keinoin yritetään tehdä tuotteesta tai palvelusta viraali. Kasvuhakkeroinnin ydin on brändin näkyvyyden maksimointi ja potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinnon herättäminen mahdollisimman nopeasti.

Kasvuhakkeroinnin voikin summata näppärästi lauseeseen: pienellä panoksella suuria tuloksia.

🤓 Nimestään huolimatta kasvuhakkerointi ei edellytä syvää ymmärrystä koodaamisesta, vaan se toimii ideoimalla tavanomaisesta poikkeavia strategioita nopean kasvun saavuttamiseksi.

Kasvuhakkerointistrategia tavoittelee luovia, edullisia tapoja hankkia ja säilyttää asiakkaita. Keinot ovat usein yhdistelmä kekseliästä markkinointia ja palveluiden teknistä kehittämistä, sekä sisällön optimointia. Kokeilut tehdään dataa hyödyntäen, lyhyellä aikavälillä.

Kasvuhakkerointi tehostaa erityisesti inbound-markkinointia. Sillä tuetaan myynnin ja markkinoinnin liidigenerointia ja optimoidaan ostoprosessi alkaen tietoisuuden herättämisestä ostoksen jälkeiseen aikaan saakka. 

kenelle kasvuhakkerointi sopii

(Kuva: Unsplash)

🤔 Kenelle kasvuhakkerointi sopii?

Vanhassa vara parempi, sanotaan usein. Tämä tietysti pitää paikkansa ja perinteisiä kasvun keinoja, kuten konversio-optimointia, pitkäjänteisesti toteuttamalla saadaan edelleen erinomaisia tuloksia.

Joten miksi, ja kenen, kannattaisi harkita kasvuhakkerointia perinteisemmän lähestymistavan sijaan?

Kysymykseen “miksi?” Vastattiin jo edellä: Kasvuhakkerointi tuottaa pienellä panostuksella suuria tuloksia. Tätähän kaikki brändit tavoittelevat tavalla tai toisella.🤑

Kasvuhakkerointi ei kuitenkaan välttämättä sovi aivan kaikille. Yleisimmin se onkin strategiana varhaisen vaiheen startup-yrityksissä, joiden elinehto usein on massiivinen kasvu lyhyessä ajassa, pienellä budjetilla. 

Kasvuhakkeroinnista on kuitenkin etua muillekin kuin startupeille.

kasvuhakkeroinnin hyödyt

(Kuva: Freepik)

👉 Nokkela kasvuhakkerointistrategia voi tuoda brändillesi seuraavat hyödyt:

Jos kaikki tämä kuulostaa hyvältä, kasvuhakkerointi sopii sinulle. Yleistäen kasvuhakkerointi sopii kaikille, jotka haluavat menestyä, suunnata katseen tulevaisuuteen ja olla kilpailijoitaan edellä.

Kuten kaikki kasvustrategiat, myös kasvuhakkerointi tulee räätälöidä oman brändin ja sen kohdeyleisön mukaiseksi.

🎯 Aivan ensimmäiseksi kannattaa muuttaa verkkosivusi myyntifunneliksi (linkki)

Sitten voit perehtyä kasvuhakkerin ominaisuuksiin. 

millainen on kasvuhakkeri

(Kuva: Unsplash)

👩‍💻 Millainen on kasvuhakkeri?

Kasvuhakkeri on utelias ja analyyttinen henkilö, joka innostuu uudesta. Kasvuhakkeri kehittää innovatiivisia strategioita asiakashankintaan, joskus jopa pakkomielteisesti 😜

Heillä on myös ymmärrys analytiikasta: Kasvuhakkerit analysoivat ja testaavat nähdäkseen, mikä toimii. Liiketoiminnan kasvattamisen ja kehittämisen data on kasvuhakkerille olennaista. Sen perusteella tehdään oletuksia, testataan, ja priorisoidaan erilaisia kasvustrategioita.

Joskus kasvuhakkereita saatetaan kutsua kasvumarkkinoijiksi, mutta he eivät ole vain markkinoijia. Kuka tahansa tuotteen tai palvelun kanssa tekemisissä oleva henkilö voi olla kasvuhakkeri, esimerkiksi tuotepäällikkö tai insinööri.

 Kasvuhakkerin fokus on aina liiketoiminnan kasvattamiseen liittyvissä strategioissa. Kasvuhakkeri osaa katsoa tulevaisuuteen ja ymmärtää, mitä tarvitaan markkinan kärjessä pysymiseen.

🪒 Kasvuhakkerointistrategia case 1: Dollar Shave Club

Dollar Shave Clubin perustettin 2012 kilpailemaan parranajon jättiläisten, kuten Gilletten, kanssa uudella kustannustehokkaalla tuotteella. Voisi kuvitella että parranajo on tylsä aihe (kuten se onkin 😉) eikä jätä tilaa luovuudelle, mutta Dollar Shave Club sekoitti markkinoiden pakkaa kekseliäällä kasvuhakkeroinnilla.

Markkinan valtaamiseen riitti yksi viraali video. Dollar Shave Club halusi kasvattaa sähköpostilistaansa ja saada ihmiset tietoisiksi tuotteestaan ja sen hyödyistä. He tekivät videon, joka muutti sarkasmin ja stereotypioiden avulla tylsän aiheen hauskaksi tarinaksi.

Video ladattiin useille alustoille ja jo kahden päivän aikana video tuotti yli 12 000 tilausta. Yhteensä videolla on yli 26 miljoonaa katselukertaa, se on saanut useita palkintoja, ja se on nostanut Dollar Shave Club brändin markkinoiden kärkeen.

Videossa vetoaa sen sisältö. Se on hauskaa, aitoa ja mieleenpainuvaa. Dollar Shave Club ei myöskään pelkää puhua brändistään tai tuotteestaan ja he saavat asiakkaat tuntemaan itsensä osaksi kerhoa.

Katso Dollar Shave Clubin video alta:

 

📬 Kasvuhakkerointistrategia case 2: Flowrite

Flowrite muuttaa lyhyet ohjeet lähetysvalmiiksi sähköpostiksi henkilökohtaisella tyylilläsi. Sen avulla voit kirjoittaa sähköposteja nopeammin ja helpottaa elämääsi. Palvelun beta-vaiheessa Flowrite otti käyttöön kasvuhakkerointistrategian saadakseen lisää käyttäjiä.

Yritys loi odotuslistan. Kun uudet käyttäjät rekisteröityivät, heille esitettiin pitkä lista muita käyttäjiä jonossa ennen heitä. Strategian ydin oli tässä: Uudet käyttäjät saattoivat edetä jonossa kärkeä kohti levittämällä sanaa Flowritesta ystävilleen eri palveluissa. Jokainen suosittelun kautta saatu uusi käyttäjä nosti suosittelijan sijoitusta jonossa.

Tämä kasvuhakkerointistrategia sai käyttäjät Flowrite-markkinoijiksi ilman, että käytettiin penniäkään rahaa 🤯. Vain muutaman viikon kuluttua Flowritella oli satoja uusia käyttäjiä, jotka odottivat pääsyä betaversioon ja lisää saatiin koko suositteluohjelman ajan.

Katsos Flowriten video alta:

 

🏴‍☠️ Kasvuhakkeroinnin AARRR-malli

AARRR, sanoi piraatti kun kasvuhakkerin näki. Tämä myös nimellä “piraattisuppilo” (ei kovin yllättäen) tunnettu asiakashankintasuppilo, tai viitekehys, on käytössä etenkin startup-yrityksissä.

AARRR on luonnollisesti lyhenne, joka muodostuu sanoista Acquisition (hankinta), Activation (aktivointi), Retention (pito), Referral (suosittelu), Revenue (tulot).

AARRR-malli auttaa kuvaamaan asiakkaan elinkaarta kasvuhakkerin näkökulmasta ja mahdollistaa sen seuraamisen koko elinkaaren läpi. Jokainen kasvuhakkerointistrategia hyötyy ennakkoon määritellystä asiakaspolusta, etenkin kun se on tehty AAARR-malli apuna.

AARRR-malli priorisoi kasvun viisi vaihetta siten, että asiakashankinta sijoitetaan suppilossa ensin.

AARRR-malli:

🐅 Kasvuhakkeroinnin RARRA-malli

Toinen kasvuhakkeroinnin viitekehyksistä, RARRA-malli, priorisoi hankinnan sijaan asiakaspidon. Mallissa myös iloitaan tuloista jo suppilon keskellä, jonka jälkeen kaikki muu johtaa uusasiakashankintaan.

Tämä uusi versio piraattisuppilosta luotiin palvelemaan paremmin mobiilisovellusten käyttäjien pitoa, mutta sitä on alettu hyödyntämään myös muissa yhteyksissä.

RARRA-malli keskittyy rakentamaan asiakkaan elinkaariarvoa seuraamalla asiakkaiden käyttäytymistä. RARRA-malli myös panostaa nykyisiin asiakkaisiin parantaakseen uusien asiakkaiden konversiota.

RARRA-malli:

aarrr vs rarra

(kuva: Unsplash)

Kumpi malli sitten pitäisi valita (AARRR vai RARRA)?

Se on loppujen lopuksi brändistäsi ja mielipiteestäsi kiinni. Kummassakin mallissa on tavoitteena saada näkyvyyttä ja verkkosivuilla vierailijoita, tehdä vierailijoista asiakkaita ja pitää nämä asiakkaat tyytyväisinä.

Lopullinen määränpää on kasvu ja AAARR-malli sekä RARRA-malli tarjoavat eri reitit samaan päämäärään.

kasvuhakkerointi

Yhteenveto

Kasvuhakkerointi on kattotermi strategioille, jotka keskittyvät yksinomaan kasvuun.

Sen avulla pyritään tekemään tuotteesta tai palvelusta viraali, ja se voi mahdollistaa valtavan kasvun jopa vain kuukausien aikajänteellä.

Kasvuhakkeroinnin voi summata lauseeseen: pienellä panoksella suuria tuloksia.

Nokkela kasvuhakkerointistrategia voi tuoda paljon hyötyjä, kuten:

Kasvuhakkeroinnin apuna käytetään AARRR ja RARRA-viitekehyksiä. Lyhenteet tulevat sanoista Acquisition (hankinta), Activation (aktivointi), Retention (pito), Referral (suosittelu), Revenue (tulot).

AARRR-malli priorisoi asiakashankinnan, kun taas RARRA-malli painottaa asiakaspitoa.

Kuten kaikki kasvustrategiat, myös kasvuhakkerointi tulee räätälöidä oman brändin ja sen kohdeyleisön mukaiseksi.

Jos haluat vauhdittaa kasvuasi kuluttamatta suuria summia markkinointiin, sinun kannattaa harkita Flowriten ja Dollar Shave Clubin kaltaisten strategioiden toteuttamista.

👉 Kannattaa kysäistä parhaat vinkit kasvuun varaamalla aika ilmaiseen menestyskonsultaatioon

Kirjoittaja: 

Jaa artikkeli