Skip to content

Kasvuhakkerointi vs kasvumarkkinointi - kumpi kannattaa valita?

Kasvuhakkerointi ja kasvumarkkinointi - hyvin samankaltaiset termit ja usein niistä puhutaankin ristiin. Kyseessä ovat kuitenkin kaksi toisistaan erillistä asiaa, joista molemmille on oma aikansa ja paikkansa.

Asian voi yksinkertaistaa näin:

Kasvuhakkerointi tähtää nopeisiin tuloksiin ja nopeaan kasvuun, kun taas kasvumarkkinointia tehdään pidemmällä aikavälillä kestävän kasvun saavuttamiseksi.

Aloitteleva yritys todennäköisesti hyötyy enemmän kasvuhakkeroinnista. Vakiintuneen brändin voi puolestaan olla parempi nojata kasvumarkkinoinnin keinoihin.

Tässä blogitekstissä perehdytään tarkemmin kasvumarkkinoinnin ja kasvuhakkeroinnin yhtäläisyyksiin ja eroihin, sekä tietysti siihen, kumpi sopii juuri sinun brändillesi paremmin.

Katso lyhyt video aiheesta 👉

 

 

Kasvuhakkerointi vs kasvumarkkinointi

Termeistä voinee päätellä, että sekä kasvumarkkinoinnin että kasvuhakkeroinnin tavoitteena on kasvu (kiitos, Sherlock 🕵️)

Erot syntyvät keinoista ja aikajänteestä, joilla kasvuun pyritään. Myös strategia on erilainen.


Kasvuhakkeroinnilla haetaan nopeita tuloksia lyhyessä ajassa data-analyysiin ja jatkuvaan kokeiluun perustuen. Kasvumarkkinoinnissa panostetaan asiakashankintaan, brändin rakentamiseen, ja suositteluiden keräämiseen systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Tietysti molemmissa on myös paljon samankaltaisuuksia. Tarkastellaan pikaisesti kumpaakin erikseen ja summataan sen jälkeen yhtäläisyydet ja erot.

💥 Kasvuhakkerointi - “räjähtävää” kasvua lyhyessä ajassa 

Kasvuhakkeroinnin voi summata kysymykseen: "Kuinka saan mahdollisimman paljon asiakkaita mahdollisimman nopeasti, rajallisilla resursseilla?”. 

Kasvuhakkerointia tehdään kun käytössä on pieni budjetti ja vähän aikaa, mutta tarvitaan suurta kasvua.

(Kuva: Giphy)

Se onkin suosittu (ellei jopa ainoa) vaihtoehto startup-yrityksissä. Kasvuhakkerointi tuo kustannustehokkaita ja nopeita keinoja kasvuun silloin, kun brändisi ei vielä ole tunnettu.

⤴️ Kasvumarkkinointi - Kestävää kasvua pitkällä tähtäimellä

Kasvumarkkinointi (tunnetaan myös nimellä "perinteinen markkinointi 2.0”) sen sijaan hyödyntää brändiä ja tunnettuutta jatkuvan, kestävän kasvun aikaansaamiseksi.

kasvumarkkinointi

Kasvumarkkinointi keskittyy löytämään prospekteja ja konvertoimaan heistä brändin puolestapuhujia.

Kasvumarkkinoija käyttää brändiä erottaakseen tuotteen tai yrityksen kilpailijoista. Brändin ympärille luodakseen sisältöä asiakkaiden säilyttämiseksi ja heidän suosituksiensa saamiseksi. Sisältö on usein erittäin räätälöityä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

👉 Aloita kasvu tästä: Näin muutat verkkosivusi myyntifunneliksi

 

kasvumarkkinoinnin sisältö🔁 Mitä yhtäläisyyksiä kasvuhakkeroinnin ja kasvumarkkinoinnin välillä on?

Kasvumarkkinoinnin ja kasvuhakkeroinnin välillä on useita yhtäläisyyksiä ja tietysti myös eroja.

Molemmat tekniikat pyrkivät hankkimaan ja pitämään asiakkaita. Molemmat myös hyödyntävät dataa ja kokeiluja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Juuri data onkin suurin yhtäläisyys: Data on kriittistä kaikille markkinointimenetelmille, erityisesti näille kasvuun tähtääville menetelmille.

Kasvuhakkerit tekevät jatkuvasti kokeiluja datan pohjalta. Kasvuhakkerille data on olennainen työkalu, jota hankitaan esimerkiksi A/B-testauksen tai liidigeneroinnin avulla. Vain datan avulla voidaan päätellä toimiiko kokeilu, vai joutaako se roskakoriin. 

Kasvumarkkinoijat käyttävät dataa pitkällä tähtäimellä. Datan pohjalta päivitetään pitkän aikavälin strategiat ja korjataan kurssia kohti tavoitetta.

Kasvuhakkeroinnin ja kasvumarkkinoinnin yhtäläisyydet:

 🎯 Tavoite. Liikevaihdon kasvu uusia asiakkaita hankkimalla, pitämällä, ja aktivoimalla.

 📊 Data. Tavoitteeseen päästään keräämällä ja analysoimalla dataa jatkuvasti.

 🔄 Prosessi. Uuden kokeilu, dataan perustuva päätöksenteko ja jatkuva kehittyminen ovat molempien markkinointitapojen keskiössä.

 📲 Tuote. Perusedellytys on, että tuote tai palvelu on riittävän hyvä ja sille on kysyntää markkinoilla.

Entä sitten ne erot? Tarkastellaan niitä hyötyjen kautta.

✅ Kasvuhakkeroinnin ja kasvumarkkinoinnin hyödyt

Kasvumarkkinoinnin hyödyt:

markkinoinnin valinta
(Kuva: Unsplash)

Tee valinta tarpeisiisi perustuen

Näiden kahden markkinointitavan hyödyt brändillesi tulevat esille, kun pohdit seuraavia kysymyksiä:
 

🥇1. Onko sinulla jo vahva brändi?

Kasvuhakkeri ei tarvitse brändiä kasvun tueksi, kun taas kasvumarkkinoijalle brändi on kaikista tärkein asia.

Kun nyt ajattelet vaikkapa sosiaalista mediaa, mieleesi tulee varmasti useita brändejä: Facebook, Instagram jne. On luonnollista, että nämä brändit hyödyntävät tunnettuuttaan markkinoinnissa mahdollisimman paljon.

Mutta entä yritys, josta kukaan ei ole vielä kuullut mitään? Miten he hyödyntävät brändiään markkinoinnissa?

Eivät mitenkään. Siksi tarvitaan kasvuhakkerointitaktiikoita, jotka eivät ole riippuvaisia tunnettuudesta.

Jos sinulla on vahva brändi, hyödynnä sitä kasvumarkkinointiin. Jos brändisi on vielä rakennusvaiheessa, kokeile kasvuhakkerointia.

⏳ 2. Onko sinulla aikaa vai ei?

Kärjistetysti sanottuna kasvuhakkerointi on nopeaa, kasvumarkkinointi on hidasta.

Ehkä brändistäsi ei tule uutta Googlea yhdessä yössä, mutta jos tarvitset nopeita tuloksia, kasvuhakkerointi voi tuottaa merkittävää kasvua lyhyessä ajassa.

Jos pystyt keskittymään kasvuun pitkällä aikavälillä, voit hyödyntää kasvumarkkinointia varovaisemman ja analyyttisemman markkinoinnin ja etenkin sen muutosten suhteen.

📊 3. Kuinka paljon dataa on käytössäsi?

Jostain on aloitettava ja tässä korostuvat kasvuhakkeroinnin ja kasvumarkkinoinnin erot. 

Startupilla on harvoin käytössä merkittävää määrää dataa heti liiketoiminnan alettua. Kasvuhakkeroinnissa dataa voidaan kerätä ja siihen voidaan reagoida samalla, kun tehdään markkinointitoimenpiteitä.

Kun dataa on kerrytetty tarpeeksi ja kasvua saavutettu, voi olla parempi siirtyä pitkäjänteisempään toimintaan kasvumarkkinoinnin keinoin.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kasvuhakkerointia voisi käyttää vain yrityksen alkutaipaleella. Jopa pidempään toiminut ja menestyvä yritys saattaa hyötyä kasvuhakkerointitaktiikoista.

🤸‍♀️4. Mitä taitoja sinulla tai tiimilläsi on?

Samankaltaisuuksistaan huolimatta kasvumarkkinointi ja kasvuhakkerointi vaativat hieman erilaisia taitoja. Näitä taitoja voisi hieman kärjistäen ajatella kolikon kääntöpuolina. 

Kummalle puolelle tiimisi kallistuu? Teettekö työtä muutoksia rauhassa pohtien vai dataan nopeasti reagoiden?

Näihin neljään kysymykseen vastaamalla sait jo todennäköisesti käsityksen siitä, kannattaako valita kasvuhakkerointi vai kasvumarkkinointi.

Loppuun on kuitenkin hyvä todeta, että kumpikaan ei välttämättä yksinään riitä kasvun aikaansaamiseen ja on olemassa myös muita tapoja saada aikaan kasvua.

(Kuva: Giphy)

Pohdi valinnassa myös seuraavia asioita: 

1.    Oletko varma tuotteesi/palvelusi sopivuudesta markkinoille?

Jos vielä selvität asiaa, valitse kasvuhakkerointi. Jos tuotteellesi on selkeät markkinat ja kysyntä, valitse kasvumarkkinointi.

2. Onko tuotteesi/palvelusi soveltuva viraaliin kasvuun?

Jos viraalisuuteen on potentiaalia, hyödynnä se kasvuhakkeroinnilla. 

Kasvuhakkerointi sopii erinomaisesti kuluttajille suunnatuille edullisille tuotteille, joiden potentiaalinen asiakaskunta on laaja. Esimerkkeinä mm. sosiaalisen median sivustot, mobiilipelit ja tuottavuussovellukset.

Kasvumarkkinointi puolestaan toimii kalliimmilla tai tietyn markkinaraon tuotteilla, joille on ominaista pidemmät myyntisyklit.

3. Kuinka kylläiset markkinat ovat?

Jos tuotteesi on ainutlaatuinen tai kilpailijoihin nähden ylivertainen, voit keskittyä kasvuhakkerointiin ja jättää brändin rakentamisen vähemmälle huomiolle.

Mutta pitkällä tähtäimellä kannattaa varautua. Heti, kun kilpailijoita alkaa ilmaantua, on parempi varmistaa, että sinulla on vahva brändi tukenasi. Tämän taas saat aikaan kasvumarkkinoinnin avulla.

kasvumarkkinointi vs kasvuhakkerointi

(Kuva: Giphy)

Yhteenveto

Kasvuhakkerointi tähtää nopeisiin tuloksiin ja nopeaan kasvuun, kun taas kasvumarkkinointia tehdään pidemmällä aikavälillä kestävän kasvun saavuttamiseksi.

Aloitteleva yritys todennäköisesti hyötyy enemmän kasvuhakkeroinnista. Vakiintuneen brändin voi puolestaan olla parempi nojata kasvumarkkinoinnin keinoihin.

Kasvuhakkeroinnin ja kasvumarkkinoinnin yhtäläisyydet:

Kasvuhakkeroinnin hyödyt
•    Aloittaminen nopeaa, prosessi hioutuu tekemällä
•    Suosii innovaatioita ja yllätyksiä
•    Mahdollistaa tuotteen tai palvelun nopean kaupallistamisen

Kasvumarkkinoinnin hyödyt:
•    Suosii brändin rakentamista ja sen pitkäjänteistä hyödyntämistä
•    Kun käytettävissä on paljon dataa, voit hyödyntää sitä tehokkaasti kasvuun
•    Mahdollistaa jatkuvan kasvun pitkällä tähtäimellä    

Tee valinta tarpeisiisi perustuen

  1. 🥇Onko sinulla jo vahva brändi?
  2. ⏳ Onko sinulla aikaa vai ei?
  3. 📊 Kuinka paljon dataa on käytössäsi?
  4. 🤸‍♀️Mitä taitoja sinulla tai tiimilläsi on?

Pohdi valinnassa myös seuraavia asioita: 

  1.  Oletko varma tuotteesi/palvelusi sopivuudesta markkinoille?
  2.  Onko tuotteesi/palvelusi soveltuva viraaliin kasvuun?
  3.  Kuinka kylläiset markkinat ovat?
Tästä blogikirjoituksesta sait todennäköisesti käsityksen siitä, kannattaako valita kasvuhakkerointi vai kasvumarkkinointi.

👉 Valintaan saat lisää vinkkejä varaamalla ajan maksuttomaan menestyskonsultaatioon
Kirjoittaja: 

Jaa artikkeli