Skip to content

Sovelluksen kehittäminen yritykselle - näin helppoa se on

mobiilisovelluksen kehitys

Oma mobiilisovellus (mobile application, app) avaa mahdollisuuksia ansaita, markkinoida, ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Appin kehitys voi auttaa kasvattamaan brändiäsi ja sitouttamaan asiakkaita, sekä auttaa ymmärtämään asiakkaidesi tarpeita.

Vaikka mobiilisovelluksen toteutus vaatii suunnittelua, aikaa ja pääomaa, oma sovellus on houkutteleva vaihtoehto yritykselle kuin yritykselle.

Mutta miten mobiilisovellus toteutetaan? Kehitystyön voi tietysti ulkoistaa, mutta sovelluksen toteutus omalla tiimillä tuo eniten joustoa niin sovelluksen ominaisuuksiin, budjettiin, kuin aikatauluihinkin.

Sovelluksen kehittäminen onnistuu tästä artikkelista löytyvillä vinkeillä. Lue ohesta 9 vaihetta, joiden avulla sujuu mobiilisovelluksen toteutus, suunnittelu ja julkaiseminen.

🐾 Sovelluksen kehittäminen: 9 askelta onnistuneeseen toteutukseen

Kehittämällä sovelluksen itse, saat juuri sellaisen sovelluksen kuin haluat. Vaikka sovelluksen tekeminen alusta loppuun vaatii monenlaista osaamista, esimerkiksi palvelumuotoilua, UX- ja UI-suunnittelua ja eri tyyppistä ohjelmointia, on sen toteutus kuitenkin varsin suoraviivainen prosessi.

Sovelluksen kehittäminen alkaa ideasta: Tarvitsetko ratkaisun ongelmaan, johon ei vielä löydy valmista sovellusta? Onko toimialallasi eri toimijoiden sovelluksia, jotka eivät kuitenkaan vastaa kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin? Kaipaatko brändillesi näkyvyyttä tai haluatko yhden sovelluksen joka vastaa useampaan tarpeeseen?

👉 Lue lisää: Mikä on mobiilisovellus ja miksi yrityksen kannattaa investoida siihen

mobiilisovelluksen toteutus voi alkaa, kun sinulla on testattu idea siitä minkälaisen appin tarvitset. Toteuta sitten appin kehitys oheisten vaiheiden mukaisesti.

kehitystiimi

👷‍♀️1. Tiimin perustaminen

Ensimmäinen askel mobiilisovelluksen kehittämisessä on tiimin perustaminen. Sovelluksen onnistunut kehittäminen vaatii paljon erilaista osaamista, joten tiimiin on hyvä kerätä erilaiset taustat ja asiantuntemuksen omaavia henkilöitä.

Yleensä tiimiin tarvitaan ainakin sovellusarkkitehti, UI/UX-suunnittelija, sekä projektipäällikkö.

Sovellusarkkitehti määrittelee haluttujen ominaisuuksien pohjalta millaisia toimintoja appiin rakennetaan. UX/UI-suunnittelija suunnittelee grafiikat, kuvakkeet ja animaatiot. Projektipäällikkö ohjaa kehitystä ja tiimiä, sekä varmistaa että kehityksen vaatimukset ja aikataulu pitävät.

Mobiilisovelluksen toteutus vaatii lisäksi mobiilikehittäjän koodaamaan toimintoja ja integroimaan API:t, sekä mahdollisesti laadunvarmistusanalyytikon testaamaan sovellusta ja varmistamaan että se toimii sujuvasti kaikilla laitteilla.

Kun perustat tiimiäsi, mieti budjettiasi ja sitä, mihin asioihin tarvitset eniten apua. Osan työtehtävistä voi myös ulkoistaa esim. freelancereille.

👉 Lue lisää: Kuinka paljon sovelluksen kehittäminen maksaa?

markkinatutkimus

🔍 2. Taustatyön tekeminen 

Sovelluksen kehittäminen ei ole ihan ilmaista, joten varmista sovelluksesi sopivuus markkinoille ennen toteutuksen aloittamista. Applen laitteille löytyy yli 2,20 miljoonaa sovellusta ja Android-sovelluksia on yli 3,40 miljoonaa. Varmista ettei samankaltaisia sovelluksia ole liikaa, jotta sovelluksellesi löytyy todennäköisimmin käyttäjiä.

Markkinatutkimus auttaa myös vastaamaan sovelluskehityksen tärkeimpiin kysymyksiin: Miksi asiakkaat tarvitsevat sovelluksesi ja mitä teet paremmin kuin kilpailijasi?

Aloita tutkimalla kilpailijoidesi sovelluksia. Näin saat selville mitä kilpailijasi ovat tehneet oikein ja missä he ovat epäonnistuneet. Tämä auttaa sinua arvioimaan mistä asiakkaat pitävät ja mitä sinun kannattaa tehdä toisin.

Markkinatutkimukseen voi myös sisältyä haastatteluja potentiaalisten käyttäjien kanssa. Haastatteluista saat arvokasta tietoa asiakkaidesi tarpeista ja niiden avulla tiimisi voi myös kehittää ominaisuuksia, jotka muut sovellukset ovat laiminlyöneet. Tällöin saat heti sovelluskehityksen alkuvaiheessa etulyöntiaseman.

👉 Lue lisää: mobiilisovellus yritykselle: 5 syytä hankkia räätälöity sovellus

sovelluksen ominaisuudet

📝 3. Hahmottele appin tärkeimmät ominaisuudet

Sovelluksesi suunnittelu on avain sen menestykseen. Markkinatutkimuksesta saat käsityksen siitä, mitä markkinoilta puuttuu ja mitä kohdekäyttäjäsi etsivät. Sovelluksen ydinominaisuudet suunnitellaan tutkimuksessa kartoitettujen tarpeiden pohjalta.

Sovelluksen sisältö on suunnittelun tärkein prioriteetti. Sisällön tulee kuitenkin olla myös helposti käytettävissä, joten mobiilisovelluksen tulisi olla intuitiivinen ja helppokäyttöinen, yksinkertainen navigoida, ja monipuolisesti personoitava.

Hyvän käyttökokemuksen takaamiseksi sovelluksen on myös toimittava nopeasti. Pohdi myös toiminnallisuutta sekä iOS että Android käyttöjärjestelmissä, eli kuinka sovelluksesi sopii yhteen niiden perustoiminnallisuuden kanssa.

Mobiilisovelluksen toteutus on kuitenkin jatkuvaa työtä: Muista, että sovelluksen kehittäminen jatkuu myös sen julkaisun jälkeen ja voit aina lisätä uusia ominaisuuksia myöhemmin.

sovellus käyttöliittymä

📱4. Luo appin ja sen käyttöliittymän ulkoasu

Kun vaatimukset on koottu ja tärkeimmät ominaisuudet on hahmoteltu, on aika suunnitella käyttöliittymä (User Interface, UI). Tässä vaiheessa UX-suunnittelija luo mallin siitä, miltä valmis sovellus näyttää ja miten sen oletetaan toimivan.

Malli (mockup) on yksityiskohtainen hahmotelma sovelluksen ulkonäöstä. Tyypillisesti malli sisältää kuvia, perusasettelun, fontit jne. Mallin pitäisi antaa kehitystiimille näkemys siitä, miltä sovelluksen pitäisi näyttää ja miten sen tulisi toimia.

Sovelluksen kehittäminen on sujuvaa hyvän mallin pohjalta. Lisäksi malli voi toimia hyvänä apuna myynnille, jos etsit potentiaalisia sijoittajia sovelluksesi rahoittamiseksi.

👉 Lue lisää: Mobiilisovellus vs verkkosivut - 10 syytä miksi mobiilisovellus on parempi vaihtoehto

sovellus tietoturva

⚠️ 5. Tarkista sovelluksen tietoturva

Tietoturva on sovelluksen sisällön jälkeen tärkein yksittäinen huomioitava asia. Yksikin tietosuojarikkomus voi aiheuttaa käyttäjien menetyksiä tai jopa satojen tuhansien eurojen sakot.

Huomioi kehityksessä tarkasti tietosuojaominaisuudet ja tietosuoja-asetukset. Mitä edistyneempiä sovelluksesi suojausprotokollat ovat, sitä parempi.

Varmista, että mobiilisovellus on turvallinen:

Testaa sovellusta jatkuvasti mahdollisten rikkomusten varalta, jotta tunnistat mahdolliset tietoturvauhat jo ennen kuin sovellus julkaistaan.

sovellus koodaus

👩‍💻 6. Sovelluksen koodaus

Tässä vaiheessa sovelluksen kehittäminen on pääosin koodausta. Koodilla on sekä “etu- että takapää” (front end ja back end). Front end -kehittäjä koodaa sovelluksen käyttöliittymän, eli sen mitä sovelluksen loppukäyttäjä näkee.

Back-end, eli taustakehityksessä on kyse "kulissien takana" pyörivästä koodista, joka sanelee sovelluksen toiminnan.

Varmistaaksesi tehokkaan ja joustavan koodauksen, kannattaa harkita ketterän projektinhallinnan metodologian käyttöä.

Koodaus tehdään testiympäristössä. Testausympäristöön liittyviä näkökohtia ovat tietokantapalvelin, käyttöliittymä, käyttöjärjestelmä ja verkko. Käytössäsi voi olla myös virheraportointityökalu, jolla varmistat tarkat ja yksityiskohtaiset testitiedot.

sovellus testaus

🧪 7. Sovelluksen toimivuuden testaus

Laadunvarmistus (Quality Assurance, QA) on olennainen osa onnistuneen sovelluksen kehittämistä.

Laadunvarmistusta on tehtävä koko kehitysprosessin ajan. Tällöin voit tunnistaa mahdolliset virheet ja tehdä korjaukset sovellukseen ennen kuin se julkaistaan asiakkaille.

Sovellus on testattava kaikissa käyttöjärjestelmässä, joille se on koodattu (iOS vs. Android, hybridi, verkko, tai kaikki näistä). Lisäksi tulee testata yhteensopivuus eri käyttöjärjestelmien versioiden kanssa (esim. Android 7.0 vs. Android 10.0).

Lisäksi sovelluksen integrointi mobiililaitteen toimintoihin on testattava huolella. Jos sovellus käyttää esimerkiksi puhelimen kameraa, karttoja, tai paikannustietoja, toimiiko tämä integrointi kuten on tarkoitettu?

palautteen keräys

🙋‍♀️ 8. Kerää palautetta ja tee sen pohjalta parannuksia

Tiukan testauksen jälkeen sovelluksen tulee vielä läpäistä testiryhmän käyttäjän tarkastus ennen sovelluksen julkaisemista.

On tärkeää, että sovellusta tuntematon henkilö kokeilee sitä ja antaa käyttökokemuksesta palautetta. Sovelluksen testaaminen eri käyttäjien kanssa antaa kehitystiimille paremman käsityksen siitä, vastaako sovellus odotuksia ja sopiiko se monien erilaisten käyttäjien tarpeisiin.

Palautteen perusteella kehitystiimi voi vielä säätää sovelluksen tärkeimmät ominaisuudet sopimaan erilaisille käyttäjäryhmille. Sovelluksen kehittäminen jatkossa onnistuu myös analytiikkaa hyödyntämällä, ja käyttödataa kannattaakin kerätä sovelluksesta niin paljon kuin mahdollista.

sovelluskaupat

✅ 9. Julkaise appi sovelluskauppoihin

Viimein on aika julkaista sovellus sovelluskaupoissa. Eri sovelluskaupoissa on erilaiset vaatimukset niissä julkaistaville sovelluksille, joten selvitä sovelluskaupan säännökset, joita sovelluksesi on noudatettava.

Sekä Google Play (Android) että App Store (Apple) sisältävät omat hyötynsä ja haittansa, mutta usein paras vaihtoehto on koodata sovellus sekä iOS että Android -käyttöjärjestelmille ja julkaista se molemmissa sovelluskaupoissa: Monialustaisen sovelluksen kehittäminen varmistaa parhaan näkyvyyden ja suurimman käyttäjäpotentiaalin.

mobiilisovellus_vaiheet

Yhteenveto

Vaikka mobiilisovelluksen toteutus vaatii suunnittelua, aikaa ja pääomaa, oma sovellus on houkutteleva vaihtoehto yritykselle kuin yritykselle.

Appin kehitys omalla tiimillä tuo eniten joustoa niin sovelluksen ominaisuuksiin, budjettiin, kuin aikatauluihinkin.

Sovelluksen kehittäminen itse takaa haluamasi lopputuloksen. Vaikka mobiilisovelluksen toteutus alusta loppuun vaatii monenlaista osaamista, esimerkiksi palvelumuotoilua, UX- ja UI-suunnittelua ja eri tyyppistä ohjelmointia, on sen kehitys kuitenkin varsin suoraviivainen prosessi:

  1. 👷Perusta tiimi
  2. 🔍 Tee markkinatutkimus
  3. 📝 Hahmottele appin tärkeimmät ominaisuudet
  4. 📱Luo appin ja sen käyttöliittymän ulkoasu
  5. ⚠️ Tarkista sovelluksen tietoturva
  6. 👩 Koodaa sovellus
  7. 🧪 Testaa sovelluksen toimivuus
  8. 🙋 Kerää palautetta ja tee sen pohjalta parannuksia
  9. Julkaise appi sovelluskauppoihin

Kiinnostaako mobiilisovelluksen kehittäminen?

👉 Saat neuvoja asiaan varaamalla tästä ajan ilmaiseen menestyskonsultaatioon

Kuvat: Unsplash ja Giphy

 

Kirjoittaja: 

Jaa artikkeli