Skip to content

Novetos - uudistuksella helposti löydettävä sivusto

novetos referenssi

novetus ui

Tavoitteena käytettävyyden ja löydettävyyden parantaminen

Verkkosivuston tekninen uudistus, käytettävyyden parantaminen ja sisältöjen päivittäminen auttoivat valmennus- ja konsultointipalveluita tarjoavaa Novetosta nostamaan novetos.fi-sivustonsa hakukonelöydettävyyttä.

Liini suunnitteli ja toteutti sivuston teknisen päivityksen ja auttoi Novetosta sivuston asiakaslähtöisyyden parantamisessa.

novetos ui 2

Helppo löydettävyys avaintekijä kumppanin valinnassa

Novetos etsi kumppania auttamaan verkkosivustonsa uudistamisessa. Yritys oli tunnistanut yhdeksi haasteeksi hakukonelöydettävyyden, joten asiantuntevia kumppaneita lähdettiin kartoittamaan niistä toimijoista, joiden omat sivut nousivat hakutuloksissa kärkeen oikeilla hakusanoilla.

Jos kumppanin omat sivut ovat helposti löydettävät, he varmasti osaavat asiansa, Novetoksen markkinointiviestinnän asiantuntija Taina Martikainen kuvaa.

Prosessin eteneminen ja yhteydenpito oli sujuvaa heti alusta alkaen.

Liinin myyntiprosessi oli ylipäätään hyvin asiakaslähtöinen. Heillä prosessi oli kaikista selkeimmin hallussa, ja se toi meille selvää lisäarvoa.

novetos_ui2

 Asiakkaan asiointipolut keskiöön

Varsinainen projekti lähti liikkeelle tavoitteiden määrittelystä. Tärkein korjattava asia oli sivuston päivitys teknisesti löydettävyyden parantamiseksi. Samalla olemassa olevat sisällöt nostettiin tukemaan asiakkaan asiointipolkua heti etusivulta, ja sisältöjen sanavalintoja päivitettiin huomioimalla Novetokselle tärkeät hakusanat ja -termit.

Liini teki ehdotuksen sivuston rungosta ja siitä, miten asiakasta johdatetaan etusivulta ajankohtaisten nostojen kautta sisältöjen pariin, infopoluille ja yhteydenottoon. Kaikki oleellinen tieto tuotiin helposti kävijän saataville, Martikainen kertoo.

novetos_refe

 Yhteinen näkemys johti sujuvaan projektiin

 Yhteistyön sujumista helpotti merkittävästi se, että Liinin ja Novetoksen näkemykset osuivat hyvin yksiin. 

 Minulla on takana useampi verkkosivu-uudistus, ja tämä projekti oli kyllä asiakkaan näkökulmasta yksi helpoimmista. Työtä helpotti, kun olimme niin samaa mieltä asioista: tavoitteemme uudistukselle olivat juuri samoja asioita, mitä Liini meille ehdottikin uudistettaviksi.

 Yhteistyö jatkuu myös uudistusprojektin jälkeen SEO:n ja sivuston konversio-optimoinnin parissa. Visuaalisuuteen on tehty myös pieniä muutoksia oppien ja vierailijoiden käyttäytymisen perusteella.

 Miten projekti meni?

 Kaikki meni hirveän sujuvasti alusta aivan loppuun asti: se mitä luvattiin, myös toteutettiin. Punainen lanka säilyi selkeästi koko projektin ajan. Yhteistyö Liinin kanssa oli kaikin puolin sujuvaa, ja näkemyksemme osuivat todella hyvin yksiin. Töitä tehtiin hyvällä fiiliksellä ja palavereissa oli aina kiva ja rento tunnelma.”
taina-martikainen-novetos
Taina Martikainen

Marketing Communications Specialist

Novetos

Kirjoittaja: 

Jaa artikkeli